English

Balet HNK Split | DERVIŠ I SMRT

Datum objave: 01.02.2018.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Video
  • Umjetnici

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu

Derviš i smrt

Koreograf: Igor Kirov

Skladatelj: Goran Bojčevski

Libretist: Sasho Dimoski (temeljeno na motivima istoimenog djela Meše Selimovića)

Kostimografija: Aleksandar Noshpal

Scenografija: Slaven Raos

Asistentice koreografa: Mojca Majcen, Albina Rahmatullina

Montažer glazbe: Jure Repar

Oblikovatelj svjetla: Srđan Barbarić

Oblikovatelj zvuka: Petar Ivanišević

Asistentica produkcije: Gorenka Žižić Jagar

Inspicijentica: Iryna Nikolenko

Uloge

Ahmed Nurudin: Tomislav Petranović

Ahmedova duša: Ajla Kadrić

Hasan, prijatelj Ahmeda Nurudina i brat kadijine žene: Salvatore Cerulli

Harun, Ahmedov brat: Romulus Dimache

Mula Jusuf, mladi derviš: Aaron Kok

Kadija: Remus Dimache

Kadijina žena: Irina Čaban Bilandžić

Muselim, predstavnik vlasti: Ivan Boiko

Karazim, prijatelj: Askhatbek Yusupzhanov

Muftija: Mario Buličić

Prijestupnik, Nurudinov sin: Uroš Škaper

Derviši: Igor Gluškov, Salvatore Cerulli, Daniel Jagar, Mario Buličić, Ivan Boiko, Askhatbek Yusupzhanov, Romulus Dimache, Remus Dimache, Silviu Tanase, Pavel Alexandrov, Aaron Kok, Uroš Škaper, Eugen Dobrescu, Nikita Zdravković, Sanja Bikić, Sanja Dimache, Matea Milas.

 

Premda bi kao konačna i krhka bića svi trebali biti vični ili prijemčivi smrti, horizont nam je redovito zamućen ili zasićen svakodnevnim i banalnim. Probuđeni bivamo tek onda kad se u nama i oko nas zbiva nešto suštinsko i sudbinsko. Slijede tada čudesni obrati i sunovrati u kojima se vrtlože prednji planovi i pozadine te stoput zamjenjuju svoja mjesta, dok posrćemo bez nade u ma kakav čvrst ili trajan oslonac.

Tako bi nekako mogao glasiti sažetak libreta što ga je Sašo Dimoski ponudio Igoru Kirovu da nam jezikom plesa dočara svijet Derviša i smrti. U tom naumu pridružila im se i glazba Gorana Bojčevskog i kostimi Aleksandra Nošpala, a naravno i solisti i ansmbl splitskog baleta. Igor Kirov jezikom plesa dočarao je svijet metafizičkog, mističkog Selimovićeva Derviša i smrti, čas svođenja računa sa životom i svijetom u kojem suštinska pitanja i odgovori uvijek ostaju nedohvatni.

- - - 

Pokrovitelj: