English

#synergy: Radionica „Financiranje klasične glazbe“ Ljubljana

Radionica pod nazivom „Financiranje klasične glazbe: različite mogućnosti financiranja i načini postizanja financijske održivosti“ održala se u Viteškoj dvorani Križanke u Ljubljani od 4. do 6. listopada 2021. godine kao prvi skup aktivnosti u sklopu EU projekta #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans. Domaćin je bio Festival Ljubljana, a Dubrovačke ljetne igre sudjelovale su kao jedan od šest partnera na projektu.