English

PORT OF DREAMERS: Održan prvi Artistic lab za umjetnike

Datum objave: 15.03.2019.

Slovensko Narodno Kazalište Maribor, od 3. do 8.ožujka, u sklopu projekta “Port of Dreamers” kao jedan od partnera projekta, organiziralo je prvi Artistic lab na temu migracija. Na panelima, radionicama i predavanjima koji su se održavali unutar Artistic laba analizirala se trenutna situacija s migrantima na području Srbije, Hrvatske i Slovenije. Raspravljalo se o konkretnim reakcijama društva te o potencijalnoj privlačnosti pojedinih država kao željenim odredištima naspram onih koje su viđene isključivo tranzicijskim rutama.

Artistic labu prethodile su višetjedne radionice na kojima su umjetnici i stručni suradnici omogućili migrantima da uz pomoć umjetničkih alata prenesu vlastita iskustva i svoje osjećaje u procesu integracije i socijalizacije. Dvije dodatne radionice s migrantima održale su se i u sklopu samog Artistic laba na kojima se raspravljalo o integraciji migranata u Sloveniji, o jeziku i društvenom prihvaćanju, a kroz igre, pokret i improvizacije, razmjenjivala su se pojedinačna iskustva. Rezultati radionica poslužit će kao inspiracija umjetnicima Ivoru Martiniću (SNG Maribor), Urošu Mladenoviću (Kulturanova) i Ivanu Penoviću (Dubrovačke ljetne igre) prilikom stvaranja dvaju dramaturških kazališnih projekata, koji će biti realizirani i predstavljeni pri završetku projekta,u sklopu 71. Dubrovačkih ljetnih igara.

Podsjetimo, “Port of Dreamers“ dvogodišnji je međunarodni kulturno-umjetnički projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, a bavi se stogodišnjom poviješću migracija na europskom kontinentu. Projekt istražuje iskustvo bivanja migrantom, pozitivan utjecaj migracija na razvoj pojedinih kulturno-društvenih i ekonomskih sredina te odnos među terminima i konceptima „građanin Europe“ i „migrant“.

Ukupna vrijednost projekta je približno 316.000 eura, a Europska komisija sufinancira 60% tog iznosa. Financijsku potporu projektu dalo je i Ministarstvo kulture RH.

Art lab