English

Dubrovački gitarski trio | Renata Pokupić, mezzosopran

Datum objave: 12.05.2014.
  • Više
  • Izvedbe
  • Umjetnici

Dubrovački gitarski trio

Renata Pokupić, mezzosopran 

 

Antonio Vivaldi:

Koncert u D-duru RV 93 (Obr. F. Matušić)        

Allegro

Largo

Allegro

Georg Friedrich Händel

Passacaglia br. 255 (Obr. F. Matušić)         

Georg Friedrich Händel:

Arija Ombra mai fu (iz opere Xerxes) (Obr. F. Matušić)                    

Arija Quando invita la donna l'amante (iz opere Agrippina)

Antonio Vivaldi:

Trio u C-duru RV 82 (Obr. M. Brčić)          

Allegro non molto

Larghetto

Allegro

Luka Sorkočević:

Simfonija br. 7 (Obr. F. Matušić)          

Allegro

Largo

Allegro

* * * 

Željko Brkanović:

Pjesmarica br. 2

Andantino cantabile

Larghetto con espressione

Allegro

Anđelko Klobučar:

Tri pjesme - PRAIZVEDBA

Rekao si

Ležah u prašini

Nismo se mogli sjetiti

(tri pjesme na stihove Vesne Parun za mezzosopran i gitarski trio)

Nikša Njirić:

Hommage à Sorkočević

Allegro

Adagio

Presto

Zoran Juranić:

O smrti i ljubavi - PRAIZVEDBA

 Mala teza o smrti

 Ni jedna ruža

(dvije pjesme na tekst Luka Paljetka za mezzosopran i gitarski trio)