English

Martyna Pastuszka, violina | {oh!} Orkestar

Datum objave: 17.02.2023.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Martyna Pastuszka, violina

{oh!} Orkestar

 

{OH!} ORKESTAR (Martyna Pastuszka, umjetnička voditeljica):

Martyna Pastuszka, prva violina

Marzena Biwo, druga violina

Dymitr Olszewski, viola

Krzysztof Firlus, viola da gamba

Vladimir Waltham, violončelo

Anna Firlus, čembalo

Erazem Izidor Grafenauer Grof, lutnja

Jarosław Kopeć, udaraljke

 

PROGRAM:

Henry Purcell:

Suita iz scenske glazbe za djelo Obeščašćena, ili Perzijska princeza

Ouverture - Air - Slow Air-Air – Hornpipe – Rondeau – Air – Minuet

François Couperin:

Sonata Sultanija

Michel Corrette:

Koncert Feniks, za četiri bas-viole, violončela, ili fagota

Allegro – Adagio - Allegro

Andreas Anton Schmelzer:

Sonata Osmanska opsada Beča 1683.

Michel Corrette/Jean-Philippe Rameau:

Koncert „Comique“ br. 25 Les Sauvages et la Furstemberg

Les Sauvages – Andante – La Furstemberg

 

Poljska violinistica Martyna Pastuszka tijekom godina etablirala se kao jedna od najzanimljivijih glazbenica svoje generacije nastupajući diljem Europe kao solistica, koncertna majstorica, komorna glazbenica i voditeljica {oh!} orkestra. Godine 2012. osnovala je {oh!} Orkestar, ansambl specijaliziran za povijesno informiranu izvedbu s kojom se redovito pojavljuje na renomiranim festivalima i koncertnim dvoranama.

--

 

VIŠE O PROGRAMU:

Bilješke Dine Puhovski


Program čine djela pisana pod utjecajem različitih kultura, uz divljenje njihovim osobitostima, tradiciji i mitologiji. Teško je ovdje pronaći zvuke Orijenta, kao da skladatelji nisu tražili način kako ih zrcaliti, već su težili privući pozornost slušatelja na priče koje dolazile iz dotad nepoznatog svijeta – na bajkovitu osebujnost Istoka. Koncert Feniks Michela Correttea (1707. – 1795.), Sonata Sultanija Françoisa Couperina (1668. – 1733.) i 25. koncert Correttea i Rameaua (1683. – 1764.) pripadaju ovoj kategoriji „zabave“.

(Koncerti „Comique“ naziv su dobili jer su pisani za izvedbu u stankama u pariškoj opernoj kući Opèra-comique, a ovaj Koncert „parodira“ „Air de sauvages“ iz Rameauove Galantne Indije, kao i poznatu temu „La Furstemberg“ koja je pripisivana Purcellu, J.-F. Benautu i drugim skladateljima – op. ur.)

Suita Henryja Purcella (1659. – 1695.) i Sonata A. A. Schmelzera (1653. – 1701.) koriste priče i druge kulture u političke svrhe. Tragedija Obeščašćena, ili Perzijska princeza Elkane Settlea, koja tematizira nasilje nad ženom kao sredstvo degradacije položaja njezinog muža, uklapa se u standardne teme razdoblja Restauracije u Engleskoj i nastoji rasvijetliti taj problem prisutan diljem Europe. Smještajući radnju tisućama kilometara dalje, Settle i Purcell taj odraz čine manje intruzivnim a samim time i mogućim. Schmelzerova sonata potiče na borbu za očuvanje europskog identiteta prizivajući u sjećanje pobjedu nad Turcima kod Beča 1683. godine. {oh!}

--

Fotografija (c) Magdalena Hałas

 

---