English

Predstavljanje publikacije projekta 'Port of Dreamers'

Datum objave: 10.05.2021.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije

Predstavljanje završne publikacije projekta

PORT OF DREAMERS

Urednik publikacije: Benjamin Virc (SNG Maribor) 

Luka sanjara (Port of Dreamers) je kulturno-umjetnički projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, a bavi se stogodišnjom poviješću migracija na europskom kontinentu. Tijekom 3 godine trajanja projekta istraživalo se iskustvo bivanja migrantom, pozitivan utjecaj migracija na razvoj pojedinih kulturno-društvenih i ekonomskih sredina te odnos među terminima (i konceptima) „građanin Europe“ i „migrant“. U Dubrovniku, Zagrebu, Novom Sadu i Mariboru, provodile su se umjetničke radionice s migrantima, radionice za umjetnike, jedna izložba, tri dramske produkcije uz razvijanje interaktivne internetske platforme. 

Vodeći partner projekta Port of Dreamers su Dubrovačke ljetne igre, uz partnere Slovensko narodno gledališče Maribor i organizaciju civilnog društva Kulturanova. 

- - -