English

Grubišić Ćiković, Diana | harfa

Datum objave: 28.06.2017.
  • Više
  • Izvedba

Studij klavira završila je 1988. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Marije Gvozdić Horvat. Studij harfe završila je1994. godine na Akademiji za glasbo u Ljubljani, u klasi prof. Rude Ravnik Kosi. Usavršavala se kod uglednih pedagoga ,prof. Catherine Michel (Francuska) i prof. Patrizie Tassini (Italija). Poslijediplomski studij harfe završila je na Visokoj školi za glazbenu umjetnost "Ino Mirković" u Lovranu, u klasi prof. Irine Petrovne Pašinskaje (Moskva /Rusija ). Održala je brojne solističke i komorne koncerte u zemlji i inozemstvu ( 2014. Sydney, Svjetski harfistički festival; duo Tamara Coha- Diana Grubišić ; 2013. Rio de Janeiro – Svjetski harfistički festival , četiri solo koncerta i dr.) te nastupala kao solistica uz pratnju orkestra Opere Hrvatskog Narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci, Slovenske filharmonije, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Simfonijskog orkestra HRT-a, Varaždinskog komornog orkestra ,Riječkog komornog orkestra, Zadarskog komornog orkestra, Hrvatskog komornog orkestra, ansambla “ Cantus” te Mađarskog simfonijskog orkestra " Danubia". Osim solistički, nastupa i u raznim komornim sastavima . Snima za fonoteku Hrvatskog radija. Izdavačka kuća Croatia Records objavila 2007. godine njen prvi solistički nosač zvuka "Harfosfera" sa djelima Händela, Paradisija, Ph.E. Bacha, Spohra, Hindemitha, Tourniera, Hasselmansa, Ivane Lang I Dalibora Bernatovića. 2008. objavljuje nosač zvuka " Slow motion" u suradnji sa flautisticom Tamarom Coha Mandić. Više od 22 godine bila je u stalnom angažmanu kao solo harfistica orkestra Opere HNK Ivana pl Zajca u Rijeci, a čitavo vrijeme surađuje sa gotovo svim orkestrima u Hrvatskoj I Sloveniji.
Od 2002. kao docentica, a od 2015 .kao izvanredna profesorica predaje harfu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Redovita je članica ocjenjivačkih sudova na domaćim i inozemnim harfističkim natjecanjima te voditeljica harfističkih međunarodnih seminara. Tamara Coha Mandić i Diana Grubišić Ćiković kao duo djeluju od 2003. godine. Do danas su održale koncerte na mnogim glazbenim festivalima u zemlji i inozemstvu. U proteklih dvanaest godina, koliko surađuju u duu, imale su nekoliko zapaženih nastupa uz pratnju orkestra (nastup u Majstorskom ciklusu Simfonijskog orkestra HRT-a u Koncertnoj dvorani «Vatroslav Lisinski” gdje su izvele Koncert za flautu i harfu u C-duru W. A. Mozarta. , te nastup s istim Mozartovim koncertom , a uz pratnju Hrvatskog komornog orkestra, u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 2013.g. )

Godine 2006. uz pratnju Varaždinskog komornog orkestra, a pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja, izvele su Koncertantnu muziku za flautu, harfu , vibrafon (Ivana Bilić) i udaraljke skladatelja Borisa Papandopula. Spomenuto su djelo izvele u Rijeci s Riječkim komornim orkestrom (dirigent David Stefanutti) , 2008. godine sa Simfonijskim orkestrom HRT-a u sezoni Majstorskog ciklusa (dirigent Nikša Bareza) te snimile sa Simfonijskim orkestrom HRT ( dirigent Mladen Tarbuk) U svojim koncertnim programima bilježe najvrijednija originalna djela za flautu i harfu, poneku transkripciju (pretežno baroknih skladatelja) te kompozicije iz pera domaćih skladatelja, od kojih su mnogi pisali skladbe upravo za njihov duo. Tako su prethodnih godina praizvele kompozicije Panova flauta Igora Kuljerića , Slow motion Krešimira Seletkovića, Preludij i Capriccio Davora Bobića, I Colori Petra Obradovića , Rođendan Tomislava Uhlika te Clavicula Ive Josipovića. U prosincu 2008. Croatia records objavljuje njihov zajednički nosač zvuka "Slow motion". U pripremi je novi nosač zvuka sa djelima hrvatskih autora. U srpnju 2014. imale su zapaženi nastup na 14. Svjetskom harfističkom kongresu ( WHC) u Sydneyu na kojem su predstavile hrvatske autore za flautu i harfu.