Izjava o pristupačnosti


U Republici Hrvatskoj načela digitalne pristupačnosti ugrađena su u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19). Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju. Sve informacije o ovom Zakonu kako i druge korisne materijale možete pronaći na stranici Digitalna pristupačnost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

"Nema uspješnog digitalnog društva ako svi njegovi građani nisu uključeni," kako poručuje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao javna ustanova u kulturi, Dubrovačke ljetne igre nastoje osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Dubrovačkih ljetnih igara na adresi https://www.dubrovnik-festival.hr/.

Status usklađenosti

Navedeno mrežno sjedište djelomično je u skladu sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom očituju se u sljedećem:

  • kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije omogućeno korištenjem samo tipkovnice,
  • izbornik i podizbornici nisu fiksan element koji se aktivira klikom/dodirom, već se aktivira i prelaskom pokazivača preko njega,
  • iako je dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis, dio starijih slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst) pa se shodno Zakonu moraju ažurirati kako bi uključivali tekstualan opis,
  • pojedine PDF datoteke na mrežnom sjedištu nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • pojedinim video sadržajima nedostaju podnaslovi (video zapisi su objavljeni na službenom YouTube kanalu Dubrovačkih ljetnih igara, a poveznicom vezani za mrežno sjedište),
  • slike na naslovnoj stranici izmjenjuju se u intervalima te se prikazuju nasumičnim redoslijedom.

Podizanje razine pristupačnosti

Dubrovačke ljetne igre provest će potrebne korektivne mjere za prilagodbu nepristupačnog sadržaja svojeg mrežnog sjedišta te će kontinuirano provjeravati razinu pristupačnosti i radit na poboljšanju korisničkog iskustva primjenjivanjem relevantnih standarda u skladu sa smjernicama World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija, s ciljem osiguravanja pristupačnosti sadržaja svim osobama.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti je pripremljena 27. lipnja 2022. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a koji je utvrđen Provedbenom odlukom komisije EU 2018./1523 od 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene te testiranja pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Dubrovačke ljetne igre će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.

Povratne informacije i kontaktni podaci

Molimo korisnike ovog mrežnog mjesta da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Dubrovačke ljetne igre. Sve obavijesti, prijedloge i upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta uputite putem elektroničke pošte na: info@dubrovnik-festival.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest, prijedlog ili upit o pristupačnosti ovog mrežnog mjesta, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte na: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Izjava o pristupačnosti.