O nama

Dubrovačke ljetne igre

Javna ustanova u kulturi „Dubrovačke ljetne igre“ sa sjedištem u Dubrovniku jednom godišnje, od 10. srpnja do 25. kolovoza, priređuje kazališnu i glazbeno-scensku manifestaciju od nacionalnog značenja i interesa za Republiku Hrvatsku.

Manifestacija Dubrovačke ljetne igre utemeljena je još 1950. godine kada su diljem Europe nastajala brojna kazališna i glazbena događanja. Osnivač i vlasnik neprofitne ustanove u kulturi je Grad Dubrovnik. Izvori financiranja su državni proračun, proračun Dubrovačko-neretvanske županije, proračun Grada Dubrovnika, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću te prihodi od sponzorstva, zaklada, fondacija i donacija. Igre zapošljavaju 25 djelatnika te oko 200 sezonskih djelatnika i volontera.

Unutarnje ustrojstvo Ustanove

Ustanova ima pet odjela:

 • Ured ravnateljice i intendanta
 • Financijska služba
 • Pravna i kadrovska služba
 • Služba za marketing i odnose s javnošću
 • Tehnička služba

Upravno vijeće

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima tri člana koji se imenuju iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih radnika. Dva člana imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a jednog člana iz svojih redova biraju stručni radnici Ustanove. Mandat člana Upravnog vijeća traje četiri godine.

dr. med. Damir Čokljat, predsjednik
dr. med. Sanja Mlinarić Vrbica
Doris Lepeš Matić

Festivalsko vijeće

Vijeće Igara je stručno-savjetodavno tijelo Igara koje ima sedam članova. Članovi Vijeća su ministarica kulture, gradonačelnik Grada Dubrovnika, župan Dubrovačko-neretvanske županije te četiri člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministrica kulture. Vijeće donosi program i financijski plan Igara, prati njihovo ostvarenje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa koje podnosi intendant odnosno izvješće o ostvarivanju financijskog plana koje podnosi ravnateljica.

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, predsjednica Vijeća
Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika
Nikola Dobroslavić, župan dubrovačko-neretvanski
Frano Matušić
Sanja Putica
Tomislav Zajec
Dubravka Šeparović Mušović

Statut Javne ustanove u kulturi DLJI

Ustanova je javna ustanova Grada Dubrovnika koja kroz djelatnost u kulturi organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival, te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, lutkarske, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije tijekom cijele godine. Dokument u pdf-u preuzmite ovdje.

Vizija i misija

Vizija koja inspirira i definira djelovanje Dubrovačkih ljetnih igara do 2023. godine glasi:

Dubrovačke ljetne igre bit će prepoznate kao glavni producent visokokvalitetnih kulturnih događanja u gradu Dubrovniku, kao vodeća kulturna institucija u Hrvatskoj i kao jedan od pet najistaknutijih europskih kulturnih festivala. Zasnovane na bogatoj i živoj baštini Ustanove i Grada, Igre će ustrajati na ambijentalnosti, suodnosu tradicije i modernosti, i suodnosu lokalnog – nacionalnog – inozemnog. Igre, kao mjesto stvaranja, susreta, ideja i novih projekata će promovirati Dubrovnik kao sjecište hrvatskoga i svjetskoga duha i kulture.

Misija:

 1. Podići razinu recentne kazališne proizvodnje utemeljene na ideji propitivanja baštine i univerzalnih vrijednosti dramskog pisma kroz prizmu ambijentalnog teatra;
 2. Pokazati najbolje iz recentne europske i svjetske kazališne i glazbene produkcije u Dubrovniku;
 3. Podići razinu kulturne raznolikosti;
 4. Podići razinu kulturnog turizma, kroz propitivanje i unapređenje ideje kulturnog turizma, osobito u glazbenom programu;
 5. Rastvoriti pitanje ambijentalnosti i baštine. Dubrovnik baštini bogatu tradiciju kojom se treba kritički baviti i u skladu s tim valja pronaći izvore u materijalnoj i nematerijalnoj baštini, obraćajući se i novoj ambijentalnosti;
 6. Razvijati suradnju stranih i domaćih glazbenika uz kontinuirano razvijanje repertoara i potencijala domaćih umjetnika i domicilnih ansambala;
 7. Učvrstiti koprodukcijski model u dramskom i glazbenom programu;
 8. Njegovati tradiciju vlastitih produkcija u izvedbi festivalskog dramskog ansambla;
 9. Uvesti praksu oblikovanja multidisciplinarnih programa, kako u dramskom, tako i glazbenom programu, te u umrežavanju obaju programa u suvremenom izričaju, uz inovativne pristupe i korištenje novih medija i tehnologija;
 10. uključiti se u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte uz podršku međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te osigurati financijske potpore iz novih izvora;
 11. razvijati edukativne programe u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke programe, kao što su razgovori, radionice, tematske tribine, okrugli stolovi, namjenski programi za djecu i mlade, kreativne radionice za djecu i mlade, organiziranje masterclasseva za mlade umjetnike iz hrvatske i međunarodne zajednice.