75
Dubrovačke ljetne igre
Dubrovnik Summer Festival
10/7 - 25/8 2024
Menu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)20 326 100

2. putem faksa na broj: +385 (0)20 326 116

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: doris.lepes-matic@dubrovnik-festival.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

4. poštom na adresu: Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Od Sigurate 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

5. osobno na adresu: Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre, Od Sigurate 1, 20000 Dubrovnik, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:00 sati.

Službenica za informiranje:

Doris Lepeš Matić

JUK Dubrovačke ljetne igre, Od Sigurate 1, 20000 Dubrovnik

Tel.: +385 (0)20 326 117

Fax.: +385 (0)20 326 116

E-mail službenice za informiranje: doris.lepes-matic@dubrovnik-festival.hr

Naknada za pristup informacijama

Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15)

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14, 15/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0.03 EUR
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0.07 EUR
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0.13 EUR
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0.21 EUR
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0.53 EUR
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0.80 EUR
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27.87 EUR za 64 GB, 19.91 EUR za 32 GB, 15.93 EUR za 16 GB, 6.64 EUR za 8 GB, 3.98 EUR za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0.11 EUR
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0.13 EUR

  Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

  NAPOMENA:

  Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre za ponovnu uporabu informacija mogu korisniku naplatiti trošak uz trošak iz čl. 32. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15) u skladu s objektivnim, jasnim i provjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija. Troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti.

  Dokumenti

   

  Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  Upitnik za samoprocjenu - ZPPI.xls

  Izvještaj za 2023. godinu.pdf

  Izvještaj za 2023. godinu.csv

  Izvještaj za 2022. godinu.pdf

  Izvještaj za 2022. godinu.csv

  Izvješće za 2021. godinu.pdf

  Izvješće za 2021. godinu.csv

  Izvješće za 2020. godinu.pdf

  Izvješće za 2020. godinu.csv

  Izvješće za 2019. godinu.pdf

  Izvješće za 2019. godinu.csv

  Izvješće za 2018. godinu.pdf

  Izvješće za 2018. godinu.csv

  Izvješće za 2017. godinu.pdf

  Izvješće za 2016. godinu.pdf

  Izvješće za 2016. godinu.csv

  Izvješće za 2015. godinu.pdf

   

  Ostalo

  Informacije o trošenju sredstava za svibanj 2024..xlsx

  Informacije o trošenju sredstava za travanj 2024..xlsx

  Informacije o trošenju sredstava za ožujak 2024..xlsx

  Informacije o trošenju sredstava za veljaču 2024..xlsx

  Informacije o trošenju sredstava za siječanj 2024..xlsx

  Multimedija

  Sponzori | Donatori | Pokrovitelji | Medijski pokrovitelji