75
Dubrovačke ljetne igre
Dubrovnik Summer Festival
10/7 - 25/8 2024
Menu

Otvorenje izložbe | Mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća

Izvedbe
19. srpnja / petak / 21:00h
Umjetnička galerija Dubrovnik
Otvorenje izložbe | Mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća

OTVORENJE IZLOŽBE

Dubrovačke ljetne igre i Umjetnička galerija Dubrovnik

Mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća

Tema Mediterana jedna je od konstanti u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća, a iskazuje se kroz podteme mediteranskog pejzaža s otocima i kopnom podjednako, ali i temu ženskog akta u morskom/maritimnom pejzažu. Često se, pomalo kolokvijalno, govori i o slikarstvu našeg Juga. Cijela plejada slikara svih generacija nastavljači su tradicije Ignjata Joba, Petra Lubarde, Otona Postružnika, Iva Dulčića, Antuna Motike, a posebice Otona Glihe i Frane Šimunovića. Slikari Mediterana i Juga u svojim djelima prenose himničko i senzualno osjećanje slike, čija se vibrantna paleta bazira na hvatanju fenomena svjetlosti na pejzažu, kamenu, moru i raslinju u različito doba dana – od ranog jutarnjeg sunca, bliještećeg podnevnog do dubokih mrkih sjena zalaza. Ti su slikari sačuvali u svojem duhovnom oku sjećanje na hedonizam nekadašnjeg Mediterana. Izložba Mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća ima namjeru fenomenološki i analitički prikazati krugove stilsko-morfoloških utjecaja u različitim generacijama hrvatskih slikara, gdje će biti zastupljeni sve stilske tendencije.

--

Kustosice: Iva Körbler, Ivona Šimunović  

Multimedija

Sponzori | Donatori | Pokrovitelji | Medijski pokrovitelji